Шандонг Дерунингден чыккан үзгүлтүксүз болоттон жасалган түтүк материалынын чарчоо күчү ар кандай тышкы жана ички факторлорго өтө сезгич, анда тышкы факторлор формага, көлөмгө, беттин тегиздигине жана тейлөө абалына же ушул сыяктуу бөлүктөргө, ал эми ички факторлорго курам, текстура, материалдын өзү, тазалык, калдык стресс жана башкалар. Бул факторлордун байкалбай өзгөрүшү термелүүнү же материалдын чарчоо көрсөткүчтөрүнүн олуттуу айырмачылыгын шарттайт.

Факторлордун чарчоо күчүнө таасири чарчоону изилдөөнүн маанилүү аспектиси болуп саналат. Бул изилдөө тиешелүү бөлүктөрдүн конструкцияларын иштеп чыгууда, темир түтүкчөлөрдүн туура материалдарын тандоодо жана муздак жана ысык иштетүүнүн ар кандай рационалдуу ыкмаларын иштеп чыгууда жардам берет, ошону менен бөлүктөрдүн жогорку чарчоо көрсөткүчтөрүн камсыз кылат.

1. Стресс концентрациясынын таасири
Адатта, чарчоо күчүн өлчөө жолу менен татаал жылмакай үлгү колдонулат. Бирок, ар кандай оюкчалар, мисалы, тепкичтер, ачкычтар, жиптер жана май тешиктери ж.б. механикалык бөлүктөрдө сөзсүз болот. Бул оюктардын болушу стресстин концентрациясына алып келет, бул оюктын түпкүрүндөгү максималдуу чыныгы стрессти бөлүк көтөргөн номиналдык стресстен кыйла чоңураак кылат жана көбүнчө бөлүктүн чарчап-чаалыгуусун баштайт.

Теориялык стресстин концентрациялануу коэффициенти Кт: максималдуу чыныгы чыңалуунун идеалдуу эластикалык шарттарда серпилгичтик теориясына ылайык алынган оюктун тамырындагы номиналдык чыңалууга катышы.

Натыйжалуу стресс концентрациясынын коэффициенти (же чарчоо стресс концентрациясынын коэффициенти) Kf: жылмакай үлгүнүн чарчоо чегинин σ-1 чарчоо чегинин the-1n чарчоо чегине болгон катышы.
Эффективдүү стресс концентрациясынын коэффициентине компоненттин көлөмү жана формасы гана эмес, материалдын физикалык касиеттери, иштетүү, термикалык иштетүү жана башка факторлор таасир этет.

Натыйжалуу стресстин концентрациялануу коэффициенти оюк курчтугу менен жогорулайт, бирок адатта, теориялык стресс концентрациясынын коэффициентинен кичине болот.
Чарчап кетүү сезиминин коэффициенти q: чарчоо оюкунун сезгичтиги коэффициенти материалдын чарчоо чегине сезгичтигин көрсөтөт жана төмөнкү формула менен эсептелет.
Q маалымат диапазону 0-1, ал эми q кичинекей болсо, ошончолук сезгич болот. Эксперименттер көрсөткөндөй, q таза материалдык константа эмес, ал дагы эле оюк өлчөмүнө байланыштуу; q негизинен оюк радиусу белгилүү бир чоңдуктан чоңураак болгондо гана, ал ар кандай материалдар же иштетүү абалы үчүн радиустун мааниси ар башка болгондо гана, ал оюкка байланыштуу эмес.

2. Көлөмдүн таасири
Текстуранын бир тектүүлүгүнөн жана материалдык ички кемчиликтерден улам, көлөмдүн көбөйүшү материалдын бузулуу ыктымалдыгын көбөйтүп, материалдын чарчоо чегин төмөндөтөт. Чоңдук эффектинин болушу лабораторияда кичинекей үлгүнү өлчөө жолу менен алынган чарчоо маалыматтарын чыныгы өлчөм бөлүгүнө колдонууда маанилүү маселе. Стресстин концентрациясын, стресстин градиентин же ушул сыяктууларды толук көлөмдө жана окшош түрдө чагылдыруу мүмкүн эмес, ошондуктан лабораториянын натыйжалары жана кээ бир конкреттүү бөлүктөрдүн чарчоо жетишсиздиги бири-биринен ажыратылат.

3. Беттик иштетүү статусунун таасири
Бирдей эмес иштетүү белгилери ар дайым иштетилген бетинде бар. Бул белгилер материалдын бетиндеги стресстин концентрациясын пайда кылган кичинекей оюктарга барабар жана материалдын чарчоо күчүн төмөндөтөт. Сыноолор көрсөткөндөй, болот жана алюминий эритмелери үчүн орой иштетүүдө (орой токойдо) чарчоо чеги узунунан жылмаланганга караганда 10% -20% же андан көп. Материалдын күчү канчалык жогору болсо, ал жылмакай беткейге ошончолук сезгич болот.


Билдирүү убактысы: 06.06.2020